Recent Posts

Water Parameter

by Tumbesaran dan kesihatan karang amat berkait rapat dengan kualiti air terutamanya bila melibatkan industri ikan hiasan di akuarium. Terdapat perbandingan antara kualiti air di persekitaran marin dan keperluan optimum di akuarium. Ada beberapa parameter tertentu yang perlu diberi perhatian terutamanya seperti NO2 semasa memulakan setup akuarium dan seterusnya Magnesium, …

Read More »