Jenal Othman

Water Parameter

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Tumbesaran dan kesihatan karang amat berkait rapat dengan kualiti air terutamanya bila melibatkan industri ikan hiasan di akuarium. Terdapat perbandingan antara kualiti air di persekitaran marin dan keperluan optimum di akuarium.

Ada beberapa parameter tertentu yang perlu diberi perhatian terutamanya seperti NO2 semasa memulakan setup akuarium dan seterusnya Magnesium, Calcium dan dKH yang sepatutnya dilakukan ujian air secara berkala.

Screen Shot 2016-09-02 at 12.56.13 Water Parameter Water Parameter Screen Shot 2016 09 02 at 12

 

Comments

comments